Specialisten in Kunststof Lassen

Aeson Assemblage onderscheidt zich op het ultrasoon lassen-gebied door de inzet van SPC middels de “Weld-Life logging” service. Deze service is onderdeel van een integrale zorg ten aanzien van het lasproces dat Aeson Assemblage naar de toekomst moet brengen.

De investeringen die door Aeson Assemblage zijn gedaan om de UGM (Ultrasonic Generator Monitor) te laten ontwikkelen, betalen zich terug in de processtabiliteit en extra services die aan klanten worden geboden.

Door de toepassing van de UGM (Ultrasoon Generator Monitor), waarbij alle ultrasoon lasmachines middels een netwerk aan een cockpit zijn aangesloten, is het mogelijk statistische procescontrole (SPC) toe te passen op het ultrasoon lassen van kunststof halffabricaten.

UGM is de cockpit waardoor het leveren van de “Weld-life logging”-service mogelijk is gemaakt. De UGM slaat alle relevante lasgegevens in een server op, waarbij realtime de opeenvolgende lasresultantes met elkaar worden vergeleken. Een alarm wordt gegeven wanneer geregistreerde lasresultantes zich niet “normaal verdeeld” gedragen. Dit geeft aan dat het lasproces niet stabiel is. In zo'n geval dient er te worden ingegrepen.Deze actieve procesmonitor helpt Aeson Assemblage bij haar streven om een stabiel lasproces en daarmee een zo constant mogelijke laskwaliteit te leveren wanneer het om ultrasoon lassen gaat.

SPC control chart


Proces window