Specialisten in Kunststof Lassen

Voor sommige projecten wordt heteluchtlassen toegepast. dat kan zonder en met het benodigde toevoegmateriaal.

In dit voorbeeld werkten we vanuit het zogenaamde heteluchtlassen zonder toevoeging van extra materiaal!. Hierdoor ontstaat er een stevige structuur van profielen, die onderling zijn verbonden met banden.

U ziet video's en foto’s van een toepassing voor het automatisch verbinden van PVC-profielen door middel van PVC banden in loonopdracht;
Aeson BV tekende voor het ontwerp en bouw van deze machine en Aeson Assemblage zet deze machine in voor lassen in loonopdracht.

Heteluchtlassen in loonopdracht met toevoegmateriaal

Wanneer producten dermate ingewikkeld worden waardoor er niet kan worden volstaan met één van de aangeboden kunststof lastechnieken, dan kan als ondersteunende techniek heteluchtlassen met toevoeg materiaal worden aangeboden.
Wij hebben de föhn van Leister met de daarvoor benodigde accessoires ter plaatse beschikbaar, maar het benodigde kunststof lasdraad voor deze wijze van heteluchtlassen zal per loonopdracht moeten worden aangeschaft. Graag bespreken we ook deze mogelijkheden met u.